ZAGREB IN A PANIC: Scientifically proven that Croats are descendants of Serbs

by J P Maher on July 27, 2013

in Croatia, history, J P Maher (team member), Serbia

Serb and Croat flags
Flags of Serbia and Croatia

Croats are descendants of the Serbs and the genetic match of both peoples is nearly identical, with the difference that Serbs are the older of the two peoples and therefore, practically created the Croatian nation!

This exclusive discovery was not the result of any gossip columns or humorous journalism, but it is the result of research by the prominent Croatian FA Institute in Zagreb undertaken during the last nine years. This Institute, which received much international recognition in the field of genetic research, announced that their research, based on a sample response of 7320 Croatian citizens received the highest genetic correlation with the Y chromosome and haplotype of the Slavic haplotype of the Serbian people from the tenth century.

According to some recent research, in the time before the great migration of nations (before the fall of the Western Roman Empire), two tribes of Iranian origin set out on a great adventure. Serbs and Croats were once tribes of Iranian origin, from the regions north of the Black Sea and the Caucasus. The original Serbs and Croats were only part of a nation that has historically been best known under the name of Scythians. In chronological order, they were first were known as chimeras Simerijanci, Scythians, Sarmatians, Alans, and now they are the only direct descendants of these ancient warrior Caucasian people, the Ossetians.

In the further observations of the Croatian Institute FA, it said that Haplotype EU7, or the so-called Croatian haplotype, can be connected only with the EU13 haplotype, which is the so-called Old Serbian haplotype and is associated with the Serbs to the 10th century.

That would roughly mean, it says in the conclusions of the Institute, that all previous assumptions about the origin of the Croats were completely wrong and that the Croats were not able to see the obvious:

-Croats are descendants of Serbs who sometime during the tenth century moved to areas populated by smaller Slavic tribes who had become part of the group and during the tenth century took the name Croat (Latin Skorbatus), says Dr. Milorad Pavic of the Institute FA.

It is also stressed that this finding has not been possible to now because samples were taken from the Y chromosome of Serbs living in Serbia, which is why previous studies gave different results. Namely, according to the Croats, the present inhabitants of Serbia have the greatest genetic linkage and an almost identical number of Y chromosome haplotypes and correspondence with the Turks, and this is mostly explained as the Turks, during the five centuries of colonization and especially after the death of a large number of Serbs in Kosovo, mixed their genes with the local population.

The differences between the genes of the “original” Serbs and today’s Serbs are the same as between the Rumanian and the French, even if both these nations belong to the Romance group, explained the Institute, and it points out that the Croatian gene is actually more closely related to the gene of Serbian ancestors than the genetic structure of today’s Serbs.

The Institute also said that during the last two months they were trying to decide whether to publish these results because it would bring into question the whole of Croatian-Serbian history and relations between the two nations.

As expected, numerous social networks and portals throughout Croatia are full of negative comments by the public who cannot stand the fact that they are descended from the “hated Serbs” and that that fact is now scientifically proven.

-“We have no connection with the Serbs, nor are the names of our peoples the same. Croats are so named because historically they were an heroic people and wrestled with opponents while Serbs were dirty and lousy (note: filled with lice) and constantly scratched themselves and yelled “svrbi, svrbi” (note: it itches, it itches) and that’s how they got the name Serbs”, was the malicious comment of one of the Facebook visitors in Croatia for whom history is not exactly a strength.

Vestinet.rs: ZAGREB U PANICI: Naučno potvrđeno da su Hrvati potomci Srba

Hrvati su potomci Srba i genetska podudarnost dva naroda su gotovo identična sa tom razlikom šti su Srbi stariji narod i samim tim su praktično i stvorili Hrvatsku naciju!

Ovo ekskluzivno otkriće nije plod nikakvih trač rubrika ili šaljivih novinara već je rezultat istraživanja uglednog hrvatskog instituta FA iz Zagreba koje je vršeno poslednjih devet godina.Ovaj institut, koji ima više međunarodnih priznanja iz genetičkog istraživanja, objavio je da je na osnovu istraživanja na uzorku od 7320 ispitanika hrvatskih državljana dobijena najveća genetska podudarnost hromozoma Y i haplotipa sa slovenskim haplotipom srpskog naroda iz desetog veka.

Prema nekim novijim istrazivanjima, u vreme pre velikih seoba naroda ( pre pada zapadnog Rimskog carstva ), dva plemena iranskog porekla pošla su u veliku avanturu.
Srbi i Hrvati su nekada bili plemena iranskog porekla, iz predela severno od Crnog Mora i Kavkaza. Prvobitni Srbi i Hrvati su bili samo deo nacije koja je kroz istoriju bila najpoznatija pod imenom Skiti. Prema hronoloskom redosledu, prvo su bili poznati kao Kimeri ( Simerijanci ), Skiti, Sarmati, Alani, a danas su jedini direktni potomci ovih drevnih ratnika kavkaski narod Oseti.

U daljim razmatranjima sa hrvatskog instituta FA kaže se da jeHaplotip Eu7, odnosno takozvani hrvatski haplotip, moguće povezati jedino s haplotipom Eu13, koji je takozvani starosrpski haplotip, a povezan je sa Srbima do 10 veka.

To bi otprilike značilo, kaže se dalje u zakljućcima Instituta, da su sve dosadašnje pretpostavke o poreklu Hrvata bile potpuno pogrešne i da Hrvati nisu uspevali da vvide ono što je očigledno

-Hrvati su potomci Srba koji su negde tokom desetog veka prešli na područja naseljena manjim slovenskim plemenima, koja su se priklonila toj grupi  i tokom desetog veka preuzeli ime Hrvat (latinski Skorbatus),kaže dr Milorad Pavić iz Instituta FA.

Takođe se naglašava kako ovakvo otkriće dosad nije bilo moguće jer su se uzimali uzorci hromozoma Y od Srba koji danas žive u Srbiji pa su zato dosadašnja istraživanja davala drugačije rezultate. Naime, prema Hrvatima, današnji stanovnici Srbije najveću gensku povezanost i gotovo identičan broj hromozoma Y i podudarnost haplotipa imaju sa Turcima, a to se uglavnom objašnjava time da su Turci tokom pet vekova kolonizacije, posebno nakon pogibije velikog broja Srba na Kosovu, mešali svoje gene sa domaćim stanovništvom.

Razlike između gena “originalnih” Srba i današnjih jednake su kao i između Rumua i Francuza, iako oba naroda pripadaju romanskoj grupi, objašnjavaju u Institutu i naglašavaju kako je hrvatski gen zapravo više povezan sa genom srpskih predaka nego genetska struktura današnjih Srba.

Iz Instituta su takođe poručili kako su poslednja dva meseca razmišljali hoće li objaviti ove rezultate jer time dovode u pitanje celu hrvatsko-srpsku istoriju i odnose dva naroda.

Brojne društvene mreže i portali širom Hrvatske već su očekivano prepuni negativnih komentara javnosti koja nikako ne može da podnese činjenicu da potiču od “mrskih im Srba” i da je to sada i naučno potvrđeno.

-Nemamo mi nikakve veze sa Srbima, niti su nam imena naroda zajednička. Hrvati se tako zovu što su kroz istoriju bili herojski narod i hrvali se sa protivnicima dok su Srbi bili prljavi i vašljivi pa se stalno češali i vikali “svrbi, svrbi” te im otud ostao naziv Srbi, jedan je od zluradih komentara jednog od Fejsbuk posetilaca u Hrvatskoj kome očigledno istorija baš i nije jača strana.

{ 19 comments… read them below or add one }

1 Miljac July 30, 2013 at 7:01 am

i sto s tim ..cak i da je istina? sto to znaci Srbima? licence to occupy? pa to nikako nije dobro za njih…..jer onda pada u vodu teorija njihove Akademije da su Srbi bozanski narod posebne vrste ( koliko se sjecam to je bio sluzbena izjava njihovog najucenijeg akademika :)) )

bica bozja prekinite sa tim glupim prebrojavanjem eritrocita , sinapsi i vlasi na glavi. svi.smo od jednog boga s jednim zadatkom…..ali se nitko be bavi s tim zadatkom ocito. Mir bozji sa svima vama.

2 1389 July 30, 2013 at 9:50 am

@Miljac,

It means that we Serbs, in Serbia and elsewhere, are entitled to the same respect as anyone else. We are not “inferior” to the Croats or to anyone.

Also, for historians, it is worthwhile to study the migration patterns of peoples. What is wrong with knowing where we all came from?

3 Rad July 31, 2013 at 6:21 am

Srbi nikad nisu rekli ništa osim ovu istinu da smo mi srbi postali prije hrvata. Ali hrvati stalno gledaju da kriju tu istinu čak su i pokušali sa hitlerom da uništi cjelu našu rasu i nisu uspjeli. Bog čuva Srbe.

4 1389 August 1, 2013 at 1:40 pm

@Rad,

Hvala!

5 hrvat August 23, 2013 at 3:40 pm

evo već par godina ovu vijest koju je izmislio satirični portal news bar hr komentiraju srbi vjerujući da je vijest istinita…..čak sam na nekim portalima vidio da se i pojedini srbi ne mogu načuditi koliko su se srbi upecali na ovu informaciju…neprestano ju prenose i komentiraju……ovo je najuspjelija šala stoljeća………..

6 1389 August 23, 2013 at 11:42 pm

It is not a satire – it’s true, and it all stands to reason.

7 ivan September 17, 2013 at 2:32 am

jel’ono bilo Milorad Pavic iz hrvatskog instituta?
ili je bio Enver Hoxha iz svicarskog veleucilista?

8 aeo January 23, 2014 at 7:14 am

News Bar je satirično humoristični portal. Sve vijesti koje su objavljene na portalu su izmišljene ili parodirane sa ciljem stvaranja satiričko-humorističnog djela te ih stoga ne treba shvaćati ozbiljno.

9 cecilojka January 23, 2014 at 4:07 pm

ako su i nastali (Hrvati) od Srba, oni to vise nisu po svom vidjenju sebe i Srbima ne trebaju ni malo. Sta uobrazavaju neki od njih da Srbima trebaju Hrvati i da to opravdavaju nekim “analizama”? Procitajte ozbiljne studije i radove za populacije Y hromozoma, nema turskih jer oni koji su dosli na Balkan su bili janicari, tj. od istih tih poulacija, u turskim uniformama.

10 Antony May 16, 2014 at 11:15 pm

lmao this information is a hoax and originated from an April fools joke and only a hill billy Chetnik would believe this stuff.
The only part that is true is the fact that Serbs today have Turkish DNA. Everything about the Serbs is Turk – Serb towns, districts, heroes etc all have Turk names =
Avala
Indija
Arkan
Delije
Cet-nik
Pare
Bre
Yes these are Turk words and Serb kings had Turk names like Uros

There is no such thing as Serb DNA anyway, DNA categories go under haplogroup markers eg African Asian European types eg celts, Slavic, Balkan etc
In the case of Croats their DNA is European and Slavic.
Serbian DNA is mostly east Balkan, and elements of Turkish, and Serbs also share DNA connections with Albanians

11 five110 June 18, 2014 at 9:21 pm

“Antony”

Lmao.A Zingaro Croatian talks about Serbs.Be happy that your Ancestors was Serbian otherwise you wouldnt have any Slavic Genes.This few Words what you counted arent even mentionable.The Fact is you cant stand it,and your whole History has to be rewritten again.The Reality shows that you Croats have the most Turkish DNA.But we Serbs arent so unforgiving like you.Well see it from an positive Side.Now we Serbs can sattle again to your Country.Dont worry its not occupation.LMAO so prepare a Drink for us.See you.

12 Markos June 30, 2014 at 8:39 am

“Five110 the Turk offspring”

Historical research and artifacts show REAL Serbs in the Middle Ages only lived in Raska=today’s Sadnzak. After 1389 true Serbs became extinct, Serbs today are Turks and Vlachs

The region of Raska took on the Turkish name Sandzak and it’s main city n Pazar also took on a Turkish name.

So called krajina “Serbs” are are in fact orthodox Croats and Vlachs as documented over the centuries

13 1389 July 1, 2014 at 9:57 am

@ Markos,

Serbs did not become extinct after 1389. You are simply making stuff up as you go along.

14 five110 July 23, 2014 at 6:10 pm

“Markos”

Thats complete Bull****. Real Serbs never extinct.Thats your own Wish.Serbs have keep their Heritage and People.Till today the Orthodox Church is dominating on the Balkans.Dont come with “Sandzak”.Whole Serbia have Serbian Names in case of Towns and Provinces.Your Example is realy cheap.You just have two Examples and thats realy fucked up.Orthodox Croats never existed.Since Centurys there lived approx 500.000 Serbs in Croatia.And in WW2 you have stolen with the Help of Germans 250.000 Serbs and force them to Catholicism.Why you hide it ???Its all well documented in Catholik Church.Even before 1860 there was lived over 2 Millions Serbs on Croatian Teritory.No Wonder why you have the same DNA like Serbs because the most of you Croats have Serbian Heritage.Here is an Video in YT for Example what shows how the most of you Croats look like.But like i said we Serbs are not so unforgiven.

https://www.youtube.com/watch?v=i4irtRrRvJ4

15 silvije May 23, 2015 at 2:47 pm

haha you copy-pasted an article from satiric Croatian site called news-bar
http://news-bar.rtl.hr/vijesti/regija/okantno-otkrie-o-podrijetlu-hrvata

16 1389 May 23, 2015 at 5:10 pm

@ silvije,

Never heard of that site before. Most likely, they copy-pasted it themselves.

17 Abélard July 19, 2015 at 9:15 pm

The fact remains that the Serbs and Croats share the same language (aside from the alphabet), many of the same customs, traditions and values.

[In fact, these two peoples having different alphabets is a good thing as it allows each people to master the other alphabet that much more easily and so prepare to learn other languages written in each. For example, one could think that both Serbs and Croats would have an easier time mastering Russian than enough other people from other countries.]

All this in spite of the propaganda circulated by the Ustashe and the Roman-Catholic Church, the later of which has to bear a GREAT DEAL of the responsibility for the atrocities the Ustashe inflicted upon their Serb brethren in World War II and during the breakup of Yugoslavia plus its aftermath over these past 25 years.

18 Max June 29, 2016 at 6:57 pm

Ne znam zasto jos uvek drzite ovu laznu vest na portalu, odavno je dokazano da je to osmislila ekipa nekog hrvatskog sajta poput sajta ”Njuz” u Srbiji, koji objavljuje izmisljune satirične vesti. A da ste imalo istrazili, shvatili biste da ne postoji FA institut u Zagrebu i ne postoji ”profesor” Milorad PAvic…

19 Doot January 14, 2017 at 6:59 am

You have people telling you that news-bar is a (hilarious) satirical site in Croatia and you still don’t believe it. What’s the matter with you?

http://www.news-bar.hr

Leave a Comment

{ 5 trackbacks }

Previous post:

Next post: